Koepelorganisatie van programmaraden in Nederland Kabelraden.nl heeft een boek uitgebracht waarin de geschiedenis van achttien jaar programmaraden in Nederland wordt belicht.
Het boek ‘Programmaraden, een oer-Hollands verschijnsel: de zoektocht naar pluriformiteit’ kan als sluitstuk van het fenomeen programmaraden worden gezien. Op 1 januari treedt een nieuwe mediawet in werking die programmaraden in Nederland buitenspel zet. Programmaraden – en de koepelorganisatie Kabelraden.nl – zijn niet meer nodig omdat de consumenteninvloed op het basispakket van tv-aanbieders verdwijnt. In plaats hiervoor komt een verplicht digitaal basispakket van minimaal dertig zenders bij alle aanbieders met meer dan honderdduizend tv-klanten.

18 jaar geschiedenis op een rij

In het boek wordt de geschiedenis van achttien jaar programmaraden en elf jaar Kabelraden.nl door Paul Groothengel op een rij gezet. Daarnaast komen ook prominenten uit het Nederlandse tv-landschap uitgebreid over het werk van programmaraden aan het woord. Programmaraden zorgden er bijvoorbeeld voor dat tv-zenders als TV Oranje en BravaNL een vaste plek bij Nederlandse tv-aanbieders kregen. Het boek over programmaraden gratis als pdf-bestand via de internetsite www.kabelraden.nl te downloaden. Op deze manier kan men het boek via tablet, e-reader of computer lezen.