Europese Unie veroordeelt illegaal downloaden in Nederland

Volgens de advocaat-generaal van het Europese Hof speelt de Nederlandse regering het massaal verspreiden van illegaal materiaal in de hand, door zijn houding over het downloaden. In Nederland is het niet strafbaar om multimedia te downloaden uit illegale bronnen, maar wel om auteursrechtelijk beschermd materiaal te uploaden.


Europese Unie veroordeelt illegaal downloaden in Nederland


In Nederland wordt er echter bij de thuiskopieheffing, een extra bedrag dat consumenten betalen bij de aankoop van geheugenkaarten en harde schijven, rekening gehouden met het illegale downloaden. Een aantal fabrikanten van geheugendragers vinden dat er over het illegale materiaal geen thuiskopieheffing geheven kan worden en daagde daarom de Stichting Thuiskopie voor de rechter.

De zaak werd doorverwezen naar het Europees Hof van Justitie en de advocaat-generaal van het Europese Hof meldt vandaag dat er inderdaad geen thuiskopieheffingen gelden voor materiaal dat uit illegale bronnen wordt verkregen. De advocaat-generaal merkt echter wel op dat de Nederlandse regels het ‘massaal verspreiden van illegaal materiaal in de hand werken’.

Daarnaast noemt de advocaat-generaal de compensatie die rechthebbenden middels de thuiskopieheffing ontvangen te laag. Deze zou verhoogd moeten worden, zodat de rechthebbenden een toepasselijke compensatie ontvangen. Het advies van de advocaat-generaal wordt vaak opgevolgd, maar de definitieve uitspraak van het Hof volgt over een aantal maanden.