Het ledenplan van de Nederlandse publieke omroep (NPO) zorgt voor onderlinge wrijving in de gelederen van de publieke omroep. Omroepen voelen zich door de NPO geschoffeerd.
NPO-bestuursvoorzitter Henk Hagoort liet tijdens zijn nieuwjaarstoespraak een proefballon op. Hierin zat een plan om het ledenaantal van de omroepen niet langer als criterium voor het toewijzen van zendtijd te gebruiken. Dat meldt het Algemeen Dagblad. Hagoort voorziet problemen bij de onderlinge samenwerking tussen publieke omroepen als elke vijf jaar aan de hand van het ledenaantal de uitzenduren van publieke omroepen worden vastgesteld. Hagoort – overigens het plan samen van Raad van Bestuur-lid Shula Rijxman heeft voorgesteld – vindt daarnaast dat ledenwerving veel geld kost. Dit geld kan beter aan programma’s worden besteed.

EO en Omroep MAX op de bres

In ieder geval de publieke omroepen EO en Omroep MAX vinden het plan van Hagoort maar niets. Omroep MAX-directeur Jan Slagter stelt dat juist inkomsten uit ledenwerving jaarlijks miljoenen euro’s oplevert die dan aan programma’s kunnen worden uitgegeven. EO-directeur Arjan Lock zet ook grote bedenkingen bij het plan van Hagoort. "De leden dragen flink bij aan de programmering. Dankzij hen kunnen we miljoenen euro’s per jaar investeren in onderscheidende programma’s. Programma’s als The Passion, Geloven op 2 en Adieu God? zouden bijvoorbeeld niet mogelijk zijn, zonder hun steun," zegt EO-directeur Arjan Lock.