Binnen Liberty Global neemt UPC Nederland in Europa het voortouw op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe en verbetering van bestaande wifi-diensten.

Elk kwartaal komen de Chief Technical Officiers (CTO) van Liberty Global-onderdelen bij elkaar om technologische ontwikkelingen te bespreken. Als er uit dit periodiek overleg blijkt dat er kans is op nieuwe technologische ontwikkelingen dan neemt één van de Liberty Global-dochterondernemingen de leiding om dit verder te onderzoeken. UPC Nederland heeft de leiding over de wifi-ontwikkeling binnen Liberty Global gekregen omdat in geen enkel ander land waarin Liberty Global actief is de wifi-penetratie zo hoog is. Ook de kritische kijk van Nederlanders op nieuwe ontwikkelingen heeft een rol gespeeld.