KPN heeft van het Commissariaat voor de Media voorlopig vrijstelling gekregen inzake de doorgifte van lokale omroepen. De vrijstelling geldt ook voor alle dochterbedrijven.

KPN is door invoering van de nieuwe Mediawet op 1 januari verplicht om lokale omroepen in het verzorgingsgebied aan klanten in het digitale basispakket door te geven. Digitenne dat ook een tv-product van KPN is heeft deze doorgifteverplichting niet. Voor het tv-product Interactieve TV heeft KPN bij het Commissariaat voor de Media vrijstelling voor de doorgifte van lokale omroepen via koperdraad- en glasvezelnetwerken gevraagd. Het Commissariaat voor de Media heeft op 15 april KPN tijdelijke ontheffing van de doorgifte van lokale omroepen tot 1 januari 2015 gegeven. Technische redenen zijn de grondslag van de ontheffing.

Dochterbedrijven KPNMocht het voor KPN onmogelijk zijn om vanaf de eerste dag van 2015 de doorgifte van lokale omroepen via Interactieve TV niet te realiseren, dient het telecombedrijf hiervoor met redenen omkleed een nieuw ontheffingsverzoek bij het Commissariaat voor de Media in te dienen. De ontheffing geldt ook voor dochterbedrijven van KPN die via koperdraad- en glasvezelnetwerken tv-diensten aanbieden. Het gaat hierbij onder meer om XS4All en Telfort. Ook tv- en radiodienstenaanbieder Glashart Media dat tegenwoordig onderdeel van KPN Wholesale is valt onder het ontheffingsbesluit van het Commissariaat voor de Media.