prsh, kom nji silvercrest sl65/12volt,cip ali 3329 e1,nji ndihme per sw te vjeter ose te ri....ft