Μπορώ να κάνω τίποτα ιδιαίτερο με αυτόν τον συνδιασμό (2.23 περασμένο τώρα αλλά δεν βλέπω και τίποτα ενδιαφέρον). Κλειδιά από αλλη μορφή εκτός mrv 2.23-2.25) και πως θα τα περάσω - η βοήθεια σας ανεκτίμητη.