De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen waardoor de zogenaamde geschriftenbescherming uit de auteurswet wordt gechrapt.

Onder de geschriftenbescherming vallen ook de overzichten van tv-programma’s. Hierdoor komen de programmagegevens vrij. Het gaat hierbij om overzichten van en aanvullende informatie over alle programma’s die door tv-zenders worden uitgezonden. De rechter oordeelde eerder al dat geschriftenbescherming voor programmagegevens niet meer toepassing kan zijn.

EPGDe programmagegevens zijn voor tv-kijkers van wezenlijk belang om programma’s te kunnen bekijken en opnemen. Veel taanbieders gebruiken programmagegevens om klanten decoders te laten instellen om programma’s digitaal op te nemen. Ook bieden meer aanbieders elektronische programmagids-informatie via apps voor tablet of smartphone aan.