De ontvangst van radio via DAB en FM en televisie via DVB-T is momenteel storingsgevoelig en dat duurt nog voort. Debet is de atmosferische gelaagdheid. Dit heeft een leuke keerzijde.

Het weer is in heel Noordwest-Europa afgelopen week omgeslagen naar een meer winterse drukverdeling. De straalstroom (wind op grote hoogte) zorgt meestal voor aanvoer van depressies vanuit het westen. Deze is nu uitgezakt tot boven noordwest-Afrika. Hogedrukgebieden zorgen daarom voor een rustige atmosfeer en kil weer.

Donkere dagen voor kerst
Een belangrijk gevolg dat zich zeker in deze tijd van het jaar voordoet is inversie. Daardoor zit (nu) op zo'n 450 meter hoogte een warmere en drogere luchtlaag. Deze zit als een soort deksel op de koudere lucht die naar beneden zakt (koude lucht weegt zwaarder) en veel vocht vasthoudt. Dit leidt tot mistig weer, maar een ander gevolg van de atmosferische gelaagdheid is dat radio- en tv-signalen in de onderste luchtlaag 'gevangen' zitten.

Inversie in de atmosfeer
Normaal is het bereik van zenders in de ether beperkt door de kromming van de aarde. Nu worden de signalen in het hele gebied waar dezelfde weersomstandigheden heersen verder geleid. Prettig voor DX-ers die verre zenders willen ontvangen, maar veel omroepen ondervinden juist verstoring door buitenlandse omroepen die onopzettelijk op dezelfde frequenties doorkomen. Met name DAB+, uitgezonden via VHF, is hier gevoelig voor.