Реших да се похваля тук за да остане завинаги и да го спирам :)
cccam_update_265.PNG