De rechtbank in het Belgische Luik heeft een hogere straf uitgesproken tegen een Belg die een illegale cardshareserver exploiteerde. Al eerder werd de man door een rechtbank in Dinant veroordeeld.
Bij cardsharing wordt een abonnement van een tv-aanbieder door meerdere personen via het internet gedeeld. Deze vorm van internetfraude is illegaal. Aanbieders zeggen hierdoor jaarlijks tientallen miljoenen euroís omzetverlies te leiden. Gezamenlijk voeren ze via belangenbehartiger AAPA strijd tegen onder meer cardsharing. Ook probeert AAPA om cardsharing als een ernstige vorm van internetfraude bij lokale overheden meer bekendheid te geven. Als gevolg hiervan vonden er in 2014 ook politieacties in BelgiŽ en Nederland plaats. In de Belgische zaak deed de rechtbank van Dinant enkele maanden geleden al een uitspraak. De verdachte ging tegen de uitspraak in beroep.

Rechter ziet financiŽle schade cardsharing inDe cardshareserver had rond de vierhonderd afnemers. De eigenaar bood de illegale dienst onder meer via de internationale verkoopsite eBay aan. De rechtbank in Luik bestudeerde het systeem van cardsharing minutieus en kwam tot de conclusie dat cardsharing niet alleen volgens de Belgische maar ook Europese regelgeving een strafbare handeling is. Waar de rechtbank in Dinant in eerste instantie een straf van zes maanden met de mogelijkheid van vervanging voor 150 uur taakstraf oplegde, oordeelde de rechtbank in Luik anders. De eigenaar van de cardshareserver kreeg een straf van acht maanden met de mogelijkheid voor vervanging door 250 uur taakstraf en een boete van achttienhonderd euro opgelegd. Als de boete niet betaald wordt dan moet de veroordeelde man een celstraf van drie maanden uitzitten. Een handlanger kreeg een celstraf van vijf maanden en een boete van vijfhonderd euro opgelegd.

Cardsharing vorm van georganiseerde misdaadUit berekening van de AAPA blijkt dat de eigenaar van deze cardshareserver vanaf 2007 meer dan honderdduizend euro heeft verdiend. De omzetderving voor aanbieders is echter vele malen hoger omdat het cardshare-abonnement goedkoper dan een normaal abonnement is. Daarnaast werden er van meerdere aanbieders smartcards gedeeld. Aanbieders proberen in alle gevallen van cardsharing via een schikking of civielrechtelijke procedure Ė die naast het strafrechtelijk traject wordt ingezet Ė een deel van de omzetschade op eigenaren van cardshareservers te verhalen.