Regionale commerciŽle radiozender RADIONL vraagt luisteraars om twee euro te doneren. De reden is volgens directeur Nico Silvius om rechtszaken te bekostigen die door 100%NL zijn aangespannen.
Op de internetsite van RADIONL staat een verklaring van Nico Silvius gepubliceerd waarin de luisteraar om een bijdrage gevraagd wordt. Deze wordt op sociale media Twitter en Facebook door veel luisteraars en Nederlandse artiesten herverspreid. De luisteraar van RADIONL krijgt daarnaast regelmatig een actiespot te horen waarin eveneens om een bijdrage van twee euro wordt gevraagd. RADIONL stelt dat 100%NL alles doet om de zender via juridische acties en rechtszaken uit de lucht te halen. Dat lijkt een aangedikte uitspraak te zijn. Er lopen Ė van meerdere partijen Ė rechtszaken tegen RADIONL waarbij aan de rechter om een oordeel over het naleven van regels die gesteld worden aan de vergunning die voor het regionale uitzendkavel is gegeven.

RADIONL regionale omroep met bijna landelijke dekkingBij elke uitzendvergunning voor een regionale commerciŽle uitzendfrequentie worden voorwaarden gesteld. Het gaat hierbij onder meer om het uitzenden van regio-gebonden informatie. Bij enkele kavels wordt hierbij 64 procent regio gerelateerde informatie vereist. Mede hierdoor is RADIONL het aantal regio-edities van de zender naar vier uitgebreid. De problemen bij andere marktpartijen zijn ontstaan nadat RADIONL veel regionale commerciŽle frequentiekavels Ė zogenaamde B-kavels Ė van eerdere vergunningshouders heeft gehuurd. Ook loopt er een rechtszaak over een toewijzing van een frequentiekavel aan RADIONL. Inmiddels zendt RADIONL hierdoor via rond de dertig regionale commerciŽle uitzendfrequenties uit. RADIONL is dan ook in een groot deel van Nederland via de ether te beluisteren. Marktpartijen stellen dat dit niet het niet de intentie van regionale commerciŽle frequentiekavels is. De rechter is gevraagd om te oordelen of RADIONL handelt volgens de voorwaarden die gesteld zijn aan de gebruikte etherlicenties.