Ziggo heeft het registreren van het kijkgedrag van klanten die gebruikmaken van digitale televisie aangepast zodat dit nu enkel nog anoniem gebeurd. Ziggo overtrad de privacywetgeving.

In 2014 deed het het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onderzoek naar overtredingen van de privacywetgeving. Volgens het CBP gebruikte Ziggo de gegevens om kijkcijferanalyses te maken. Dat gebeurde zonder dat klanten dit wisten en zonder dat zij om toestemming waren gevraagd. Dit gebeurde dus voorafgaand aan de fusie met Ziggo, maar UPC heeft in het verleden ook middels interactieve tv dergelijke gegevens vergaard.

Privacy abonnees in het gedrang
Het CBP concludeerde in haar rapport dat digitale televisie (via de kabel) tweerichtingsverkeer is en dat Ziggo het kijkgedrag naar zenders, maar ook bij het afnemen van Video on Demand diensten van elke abonnee exact kan monitoren. Daarnaast gebruikte Ziggo gegevens over films die werden gehuurd om persoonlijke aanbiedingen te doen. Klanten hadden niet de mogelijkheid om aan te geven dat ze aanbiedingen niet wilden ontvangen. Ziggo heeft het systeem intussen aangepast en betreurt dat de privacy onderbelicht is gebleven. Het kabelbedrijf voegt daaraan toe juist belang te hechten aan privacy van klanten en zorgvuldig met de gegevens te willen omgaan.