maltin, ghawn xi hadt jista jeghjni u jurini kif nista jkolli satelite tv bil card sharing, jien andi laptop u humax 5400z x ghandi bzonn bhala software u hardware u kif u jew x ghandi naghmel kull ghjn una tkun aprezeta grazzi bil quddiem