Vandaag werd bekend dat het kabinet de radiofrequenties alsnog gaat veilen. Toch zal dit anders gaan gebeuren dan in 2003. Wat gaat er gebeuren en wat zijn de veranderingen? Radio.NL zet het kort op een rijtje.


Veiling van radiofrequenties: Wat gaat er gebeuren? In 2017 lopen de huidige FM-, AM- en DAB+licenties van de commerciële radiostations af. Besloten is om alle frequenties, met uitzondering van de middengolffrequenties, opnieuw te gaan veilen. Volgens de Minister is dit “een goed instrument om het spectrum op een objectieve wijze te verdelen en te waarderen.”

10 Jaar en minder clausules
Ten opzichte van de veiling in 2003 zijn er de nodige veranderingen. Allereerst worden de licenties geveild voor een periode van 10 jaar in plaats van acht jaar. Het betreft hier negen landelijke FM-kavels en 38 regionale FM-kavels. Op deze manier “kan de radiomarkt de investeringen beter terugverdienen.”

Daarnaast wordt het aantal geclausuleerde landelijke pakketen teruggebracht van negen naar vijf. Alleen “Nederlands” (nu gebruikt door 100% NL) en “Nieuws” (nu gebruikt door BNR) blijft bestaan.

Meer dan twee landelijke kavels
Ook wordt het voor partijen toegestaan om meer dan twee landelijke FM-kavels te bemachtigen. Voor de andere distributievormen van media (print, televisie, internet, satelliet) gelden sinds het intrekken van de Tijdelijke wet mediaconcentraties per 2011 geen eigendomsbeperkingen meer, dus wordt dit nu ook voor FM opgeheven.

Verplicht uitzenden via DAB+ blijft
De koppeling tussen FM en DAB+capaciteit blijft. Dat wil zeggen dat radiostations die op FM willen uitzenden ook via DAB+ moeten gaan uitzenden. Nieuw is dat er ook DAB+capaciteit zonder FM-kavel geveild gaat worden. Er komt een tweede landelijke DAB-multiplex voor landelijke commerciële radio, die ruimte biedt aan circa 15 nieuwe radiostations.

Minder regiogerichtheid op regionale kavels
Voor de regionale FM-kavels geldt dat het verplichte percentage regiogerichtheid vrijwel geheel opgeven wordt. Vanaf 2017 hoeft nog maar 10% regiogerichte programmering worden aangeboden. In de praktijk lappen diverse regionale radiostations deze regelgeving al aan de laars en het Agentschap Telecom, die toeziet op het naleven van regels, laat dit gewoon toe. Wat wel blijft is dat regionale radiostations niet meer dan 30% demografisch bereik mogen hebben.

Drie veilingen
Verwacht dat er drie veilingen komen. Zo worden allereerst de landelijke FM-kavels in combinatie met DAB+capaciteit geveild. Daarna volgen de regionale FM-kavels met DAB+capaciteit, waarna tijdens een derde veiling de resterende DAB+capaciteit geveild gaat worden.

Voor deze volgorde wordt gekozen “omdat op deze manier maximale keuzevrijheid en optimale kansen worden geboden voor regionale spelers om de sprong te maken naar landelijk. Partijen die een landelijke vergunning mislopen kunnen dan alsnog terugvallen op een (set van) regionale vergunning(en).”

Middengolffrequenties worden niet meer geveild. De NPO haalt Radio 5 in september van de AM en ook diverse commerciële partijen hebben laten weten na 2017 te willen stoppen met de middengolf en alleen nog via DAB+ door te willen gaan.

De veiling van de radiofrequenties vindt in het voorjaar van 2017 plaats. De komende maanden wordt gewerkt aan een ontwerp van de veiling. Hierover zal ook de radiomarkt worden geconsulteerd.

De kamerbrief over het besluit tot veilen van radiofrequenties is hier te lezen. [Radio.NL]

http://radio.nl/i/807298/a_image/445...en-na-2017.pdf