Als de verwachtingen uitkomen is er in de loop van donderdag 1 oktober in Nederland kan op slechte ontvangst van via de ether uitgezonden tv- en radiozenders. Dat meldt vaksite FMTV Nederland.
De problemen met etherontvangst worden veroorzaakt door atmosferische storingen. Deze komen regelmatig voor maar in de middag- en avond van donderdag 1 oktober zijn de storingen zodanig hevig dat er in Nederland hoor- en zichtbare problemen met etherontvangst kunnen plaatsvinden. Dat zorgt ervoor dat Nederlandse radiozenders die via FM uitvallen tijdelijk slecht tot zeer slecht te ontvangen zijn. Erger wordt verwacht door zenders die via hogere frequenties uitzenden. Het gaat hierbij om ontvangst van Nederlandse radiozenders via DAB+ en Digitenne. Ontvangst kan Nederlandse zenders via DAB+ en Digitenne kan zelfs tijdelijk helemaal onmogelijk worden.

Veel buitenlandse zenders in NederlandIn plaats van de Nederlandse zenders kan men tijdelijk veel uit buitenland afkomstige zenders via FM, DAB+ en Digitenne beluisteren en bekijken. Een soortgelijke situatie deed zich enkele maanden geleden ook voor. Toen was in vrijwel heel Nederland via DAB+ de regionale frequentiemux voor Oost- en Noord-Nederland en veel Duitse zenders via DAB+ te beluisteren. Omdat de atmosferische storing zich ten noorden van Nederland bevindt, is de kans groot dat zenders uit Engeland, Duitsland en Denemarken in plaats van Nederlandse zenders beluisteren. De verwachting is dat de atmosferische storing in ieder geval tot 2 oktober aanhoudt. Men kan de vooruitzichten voor atmosferische storingen via deze internetsite volgen.

Internationale afspraken

Om de kans op volledige uitval van DAB+ en Digitenne-uitzendingen te verkleinen, zijn internationale afspraken voor gebruik van frequenties gemaakt. Het voordeel van deze afspraken is dat storing door interferentie in veel gevallen ook bij dit soort grotere atmosferische storingen voorkomen kunnen worden. Nadeel is wel dat door de internationale afspraken elk land slechts een beperkt aantal etherfrequenties voor digitale tv- en radioverspreiding mag gebruiken.