hey.. har et lite nettverk med sky osv.. ca 500 kort med.. send meg cline s fr dere cline sj meg..

best regards