Wymień polski oscam cacheex, caid 1803,1861,0100,0B01,0500,
PM mnie linią testową i odpowiem, c-c,
Lub n - n

Dziękuję Ci