Tuesday 27/11/2007 - h. 20.45 (ora it.)

* Dianmo Kiev / Roma

* Inter / Fenerbahce


Enjoy !