Wednesday 28/11/2007 - h. 20.45 (ora it.)

* Lazio / Olympiacos

* Benfica / Milan


Enjoy !