19:00
Kis Desh Me Hai Mera Dil

19:30
Bidaai

20:00
KASTURI

20:30
Kahaani Ghar Ghar Kii

21:00
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi

21:30
Kayamath

22:00
Sangam

22:30
Kis Desh Me Hai Mera Dil

23:00
Karam Apnaa Apnaa

23:30
Santaan

BY EVIL DEAD