Kam nje VANTAGE X121SCI dhe nuk di nese si i hidhen celesat dhe se ku mund ti gjej ato ne menyre manuale ose nepermjet PC.Si dhe a ka loader apo key editor per kete tip aparati.Nese dikush ka te tille ose ka perdorur te me sqaroje me mire ose,nese di se ku ndodhen file key per kete tip aparati te me ndihmoje.......tung...