Κακησπέρα σε όλους σας,

Τι πρόβλημα έγινε πάλι με τα tps?Από χθες δεν υπάρχει
τίποτα,πάλι έκαναν τα κόλπα τους και άλαξαν τίποτα?

Όποιος ξέρει τίποτα μια βοήθεια παρακαλώ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,