Nixtieq inkun naf jekk jezistix xi program biex nkun nista nirranga ic-'channel list' fuq echolink 888 fta super c plus.

Nappreza hafna kul ghajnuna

Grazzi