Onderzoek kijkgedrag van Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen en Nederlanders

Onderzoek naar het kijkgedrag onder Marokkanen, Turken, Surinamers, Antillianen en autochtonen in de vier grote steden door MCA Communicatie in opdracht van Kabelraden.nl.

Uit het onderzoek blijkt o.a. het volgende:

Kabeltelevisie belangrijk voor jongere Marokkanen en Turken

Analoge kabeltelevisie is voor Turkse en Marokkaanse jongeren veel belangrijker dan voor ouderen. 69% van de Turken jonger dan 30 jaar kijkt via de kabel; dat is bijna twee keer zoveel als ouderen (38%) . Bij Marokkanen geldt dat circa de helft van de jongeren (ook) via de schotel kijkt, tegen ruim driekwart van de ouderen. De andere helft van de Marokkaanse jongeren geeft aan nooit via de schotel te kijken, terwijl dat maar voor een vijfde van de Marokkaanse ouderen geldt.

Dat blijkt uit het onderzoek dat MCA Communicatie uitvoerde in opdracht van het landelijk steunpunt voor programmaraden, Kabelraden.nl. Het onderzoek is gedaan onder Marokkanen, Turken, Surinamers, Antillianen en autochtonen in de vier grote steden.

Op welke manier wordt gekeken?

Televisie kijken via analoge ("gewone") kabel doet de meerderheid van de ondervraagden. Alleen onder Turken is het minder gebruikelijk, van hen kijkt slechts de helft thuis via de kabel. De meeste Turken (88%) en Marokkanen (65%) kijken (ook) tv via de schotel.
Via de schotel zijn Show TV en ATV de favoriete zenders bij Turken en Maroc 2, Iraq en Al Jazeera scoren hoog bij Marokkanen.

Digitale TV

Slechts weinig mensen geven aan een digitale kabelontvanger in huis te hebben. Surinamers (19%) en Antillianen (14%) lijken de voorlopers. Maar een klein deel van de Turken en Marokkanen heeft een digitale kabelontvanger (respectievelijk 5% en 3%).

TRT

Driekwart van de ondervraagde Turken kijkt naar TRT. Veelal via de schotel. Een kleine groep kijkt via de kabel naar de zender. Jongeren kijken minder naar TRT dan ouderen. Bijna een derde van de jongeren geeft aan dat zij niet naar TRT kijken.
Wel geeft iets meer dan de helft (59%) van de Turkse respondenten aan dat TRT via de gewone kabel beschikbaar moet zijn.

Al Maghrbyia

De zender Al Maghrbyia wordt door driekwart van de Marokkanen bekeken. De zender wordt nu alleen in Hilversum doorgegeven. Gezien de populariteit zou de zender een mooie aanvulling in het analoge kabelpakket kunnen zijn.