รєภ๔ ๓є א๏ยг ςlเภє א๏ยг l๏кคl คภ๔ є๓คเl ค๔гєรร ๏ภ ק๓