pozz,intrresujeme dali nekome radu finski kanali na viasatu.hvala svima