Vanaf woensdag is het internetverkeer in Zweden met ongeveer een derde deel afgenomen. Het lijkt erop dat dit het gevolg is van een nieuwe, strengere wet tegen schending van auteursrechten, die op die dag in werking is getreden.

De op 1 april in werking getreden wet maakt het voor auteursrechthouders mogelijk om internetproviders via de rechter te dwingen om de identiteit van de houder van een bepaald ip-adres te onthullen, indien er vanaf dat adres rechtenschending heeft plaatsgevonden. Volgens internetbedrijf Netnod is het verkeer over de Zweedse grens met ruwweg een derde afgenomen sinds de wet in werking is getreden. De piek in het verkeer daalde van ongeveer 120Gbps naar 80Gbps.

Christian Engstrom, de vice-voorzitter van de Zweedse Piratenpartij, verklaarde tegenover de BBC dat hij verwacht dat het effect slechts tijdelijk zal zijn. "We zien nu een sterke teruggang in het internetverkeer. Uit ervaringen in andere landen blijkt echter dat filesharing wel afneemt als er een nieuwe wet wordt aangenomen, maar dat het daarna weer toeneemt. Een van de redenen is dat het de mensen een paar weken kost om uit te zoeken hoe ze op een anoniemere manier aan filesharing kunnen doen."

De eerste rechtszaak op grond van de nieuwe wet is inmiddels aangespannen. Een aantal boekuitgevers heeft een rechter gevraagd om een provider te verplichten de identiteit te onthullen van iemand die drieduizend gesproken boeken aanbiedt. Deze zaak wordt door diverse partijen met belangstelling gevolgd, omdat hier duidelijk zal worden hoeveel bewijs van auteursrechtschending rechters nodig zullen vinden voor het afgeven van een bevel aan een internetprovider.