سلام

پــچ جدید ورسمی استارست و اکولینک برای مدلهای سری 4000-5000-6000-7000 با قابلیــت:


22.04.2009


WITHOUT ABRACADABRA

ADD..
Dream TV Agila (146E) - Key 01
Dish Network (119.0 W) - 0101 key 00

And Already Working...
RTVi Europe (13E) CCW KEYS
Cartoon Network 11778-V-27500 Astra 1E 19.2E CCW KEYS


- CanalDigitaal / TV Vlaanderen (ASTRA 19.2E)
- Art (Nilesat 7W)
- Showtime (Nilesat 7W)
- La7 Cartapiu (Atlantic Bird 1 12.5W)
- Canal Digital Nordic (Thor 0.8W)
- NTV PLUS (Eutelsat W4 36E)
- JSC SPORT+1+2+3+4 Nilesat 7W

دوستاني كه 4000D,4200D دارند از ضميمه ي اول استفاده كنند
و دوستاني كه 4000D Super,4200D Super دارند از ضميمه ي دوم استفاده كنند

سايت جديد و قدرتمند براي فارسي زبان ها: آيتي نت