Παιδιά, γνωρίζετε αν παίζει η original sky italia κάρτα σε dreambox 500?
Πιθανόν μέσα από σειριακό reader?

Αν ναι, γίνεται υλοποίηση cs τρέχοντας τα κατάλληλα cam στον δέκτη σερβιτόρο αλλά και στους clients?

Έχει δοκιμάσει κανείς για να πει και καμιά γνώμη για το αν παίζει ΟΚ και χωρίς κοψίματα?

Και επίσης, στην Ελλάδα υπάρχουν έμποροι που πουλάνε συνδρομές? Ή και έξω που μπορούν να στείλουν Ελλάδα. Έχει ψωνίσει κανείς?

Ευχαριστώ!