با همان نرم افزار 1.22 از طریق هاتبر آبدیت میشه و ورژن دستگاه به 1.23ارتقاع پیدا میکنه

این نرم افزار 1.23 برای کاربرانی که هنوز برای اکتیو کردن میکرباکس از طریق هاتبرد مشکل داشتند ارائه شده و در حال حاضر خاصیتی ندارد چون شیرینگ قطع هست