Next 2000 Super X QNFM Kanal List (42E_13E_5E_1E) 25.06.2009