Ghadni kif bdejt nipprova nhadem dan is-software mall-humax 5400 u ghal ftit hin irnexxili niftah stazzjonijiet tal-MTC wara li sibt cfg file. Innutajt li s-software kultant beda juri li hu "connected" u daqqa idle u ware ftit ikompli jiprova jikkonnetja. Issa il-hin kollu qed juri "socket error" u "trial5" ma jikkonnetjax.
Xi hadd ghandu xi risposta pls.
tistghu tikkuntatjawni fuq farrm007@global.net.mt

Awguri lil kullhadd