Ubuntu 9.4 cccam 2.1.2 server full lokall dİgİtrk hops:1 {139}