Canal Digitaal anders georganiseerd: voortaan M7 Group SA vanuit Luxemburg met facilitair Nederlands bedrijf.


Per gisteren is de organisatie achter het satellietaanbod van Canal Digitaal, Telesat en TV Vlaanderen drastisch gewijzigd. Voor klanten op dit satellietaanbod heeft dit nauwelijks gevolgen, anders dan dat ze over zijn gegaan als klant naar de nieuwe Luxemburgse entiteit M7 Group SA. M7 Group SA is de nieuwe naam van het bedrijf die Canal Digitaal, Telesat en TV Vlaanderen exploiteert. Canal Digitaal BV en Airfield NV/SA zijn daarmee omgevormd tot service-organisatie en hebben hun namen gewijzigd in Eviso. Eviso BV voert in Nederland de marketing en ‘channel management’ activiteiten voor M7 Group SA uit. De meeste personeelsleden blijven voor deze omgedoopte BV werkzaam in Hilversum.

De aansturing van de ondernemingen is wel gewijzigd. Thibaut Hausman die financieel directeur was voor TV Vlaanderen en Telesat (Airfield NV) is benoemd tot algemeen directeur (managing director) van M7 Group SA. Andrei Noppe, die voorheen algemeen directeur van Canal Digitaal BV was, is benoemd tot landmanager Nederland; Kurt Pauwels die voorheen algemeen directeur van Airfield NV was, is benoemd tot landmanager België en Dirk Haessert, voorheen bestuurder bij Airfield, is eveneens benoemd in de directie van M7 Group SA. Cees Bohnenn, die een directionele functie had bij de holding die TV Vlaanderen, Telesat en Canal Digitaal aanstuurden, heeft geen dagelijkse leidinggevende functie, maar blijft als adviseur en aandeelhouder betrokken. Hans Wolfert, die zich de afgelopen periode niet meer in een dagelijkse leidinggevende functie heeft geprofileerd, blijft ook als aandeelhouder en adviseur betrokken. M7 Group SA is fysiek ook in Luxemburg gevestigd; dit betekent dat medewerkers daarvan ook daadwerkelijk in Luxemburg zullen moeten werken.

M7 Group SA blijft in handen van de CDS Cooperatieve, waar het private equity-fonds Providence Equity Partners haar controlerend belang in heeft ondergebracht. Hans Wolfert en Cees Bohnenn houden daarbij een minderheidsdeelneming.

Voor de activiteiten die M7 Group SA en dochter Eviso BV uitvoeren ten behoeve van Canal Digitaal is er een en ander gewijzigd. De callcenter-activiteiten waren al eerder ondergebracht bij Unamic/HCN. De IT-acitviteiten heeft Eviso BV uitbesteed aan Izily; de tweedelijn-diensten voor de callcentra en retentie-activiteiten zijn voortaan in handen van Contact2Vallue, een bedrijf van voormalig manager ‘customer services’ bij Canal Digitaal, Allart Tjong. De transmissie-activiteiten worden voortaan uitgevoerd door Impeq Technologies (in Nederland).

Terwijl voor klanten van Canal Digitaal, Telesat en TV Vlaanderen er geen wijzigingen zijn, wijzigt er voor de groothandel en dealers wel een en ander. Zij hoeven immers vanwege BTW-regelgeving geen BTW meer in rekening te brengen bij produkten die ze van M7 Group SA afnemen (ontvangers, smartcards e.d.). Voor eindklanten maakt dit geen verschil, aangezien handelaren wel verplicht zijn BTW te rekenen die de handelaren weer moeten verrekenen.

Met het starten van de nieuwe structuur is volgens M7 Group SA een ‘betere uitgangssituatie’ gecreëerd voor ‘verdere internationale expansie’. Hoe dit er exact uitziet kon M7 Group SA desgevraagd niet aangeven, evenmin waarom dit niet vanuit Nederland zou kunnen in navolging van andere internationale bedrijven. Het al eerdere geplande aanbieden van Telesat in Luxemburg zal deze maand van start gaan. Welingelichte kringen melden dat de feitelijke hoofdreden van de verplaatsing naar Luxemburg van fiscale aard zijn. Eerder was Canal Digitaal (toen samen met Canal+) enige tijd toen het eigendom was van Vivendi, om fiscale redenen in Brussel gevestigd, maar nadat Vivendi deze activiteiten verkocht (in 2004), zijn de activiteiten formeel weer naar Nederland verplaatst.