Kaon 570 2ci+mr 1.060+tita azul +nagra emu050405
Cabo OK
Salu2