Włoski nadawca publiczny przygotowuje się do przyjęcia strategii po wyłączeniu emisji analogowej. W związku z dodatkowym miejscem na kanały telewizyjne w przeciągu półtora roku ruszą RaiQuattro, RaiCinque i RaiSei.
Przed zakończeniem cyfryzacji włoski RAI czeka restrukturyzacja. Docelowo wyodrębnione zostaną jednostki RaiNet, RaiSat (pakiet kanałów tematycznych drogą satelitarną), RaiClick (działalność informatyczna), oraz RaiWay (w zakresie nowych technologii).


Ostatnie nadajniki w starym systemie analogowym wyłączone zostaną w grudniu 2006 roku. Kiedy zwolnią się analogowe częstotliwości, możliwe będzie nadawanie na terytorium całego kraju 25 kanałów telewizyjnych i paru lokalnych.

W połowie marca liczba domostw z DVB-T przekroczyła 1.910.400 mln. Ocenia się, że w końcu miesiąca rodzin korzystających z ‘naziemnej cyfrówki’ było już ponad 2 mln.

Źródło: SATKURIER.pl